Archive for the ‘Video Tutorial’ Category

Tutorial Sistem MYORDER

Video Dalam Proses Pembikinan: Video ini sebagai sokongan kepada Manual Pengguna Versi E-Book . VIDEO 1: MENDAFTAR AKAUN PENGGUNA VIDEO 2: MEMBUAT ORDER VIDEO 3: MEMBUAT BAYARAN & MAKLUMAN VIDEO 4: SEMAK STATUS ORDER Diharapkan versi audio visual ini dapat membantu pengguna yang tidak suka membaca atau keliru dengan langkah-langkah dalam versi e-book tersebut. – […]