Whatsapp Order

  • Order cara manual melalui mesej di Whatsapp
  • Cara Lambat

Kami mungkin akan lewat jawab maklumbalas & soalan anda disebabkan kami tidak engage pada smartfon pada sepanjang masa.

  • Pilihan bayaran melalui perbankan internet & manual (maybank2u, cimbClicks & Bank Islam)
  • Mesej kami sekarang!

%d bloggers like this: